Herken jij de signalen van een burnout?

Eén van mijn lezers schreef mij het volgende:
Mijn persoonlijke ervaring is dat noch arboartsen, noch rechters veel kaas hebben gegeten van problemen van psychische aard. In het geval van somatische ziektebeelden worden er vaak wel goede herintegratietrajecten opgesteld en is er veel begrip voor de betreffende werknemers. In het geval van overspannenheid / burn-out ligt dit vaak veel …


Het belang van emoties in de mediation

Voor de mediator is het van essentieel belang om te horen welke betekenis mensen aan gebeurtenissen geven. Juist de verschillen in interpretatie bepalen dat er een conflict is ontstaan.

Emoties kunnen ons inzicht geven over wie we zijn en ook met wie of wat we ons …


Zie je emoties als een grote stuwkracht

Emoties verlenen ons vitaliteit en zetten ons aan om te handelen en in actie te komen. Een emotie wordt opgewekt als er iets voorvalt dat relevant voor je is op dat moment. Het kan iets betreffen wat je niet wilt of juist heel graag wel wilt.


Het belang van emoties in conflicten

Vaak worden emoties gezien als iets dat vooral in geëscaleerde conflictsituaties voorkomt. En alleen dan, wanneer de betrokken personen zich niet kunnen beheersen en de controle over zichzelf verliezen.

Op deze manier worden het tonen van emoties in de samenwerking vaak als iets negatiefs


Zie jij de Voordelen van een Conflict ?

In de volksmond heeft conflict vaak een negatieve klank, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.  Aan Conflicten zitten ook enorm veel voordelen.

Een conflict kan gezien worden als een botsing van waarheden die niet in één verhaal passen (Lingma en Ten Hoedt). Deze omschrijving …


De Verzuimverminderaar - grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn.


Vorige week heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

 

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.


Bij verzuim, re-integratie, …


De Ontmoeting

Tijdens mijn bezoek aan Dubai enige tijd geleden kwam het belang van het begrip ontmoeting weer op mijn netvlies. In Dubai kom je veel gesluierde vrouwen tegen.

Wat mij opviel was dat deze vrouwen op straat gewoon contact met je maken, ze kijken je aan en laten hun nieuwsgierigheid naar de ander …


4 tips om je als leidinggevende beter te voelen

Als leidinggevende valt het vaak niet mee om positief te blijven; vele zaken gaan je goed af, maar de meeste leidinggevenden lopen ook veel teleurstellingen op. Hoe houd je je zelf in balans?

 

Wat je als leider nodig hebt is: passie, enthousiasme, moed en …


Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken.  
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738