Zie je emoties als een grote stuwkracht

Emoties verlenen ons vitaliteit en zetten ons aan om te handelen en in actie te komen. Een emotie wordt opgewekt als er iets voorvalt dat relevant voor je is op dat moment. Het kan iets betreffen wat je niet wilt of juist heel graag wel wilt.

Een gebeurtenis kan rechtstreeks een appél doen op één van onze emoties, maar een emotie kan ook via een omweg opgewekt worden.

Dat gebeurt als de gebeurtenis een emotie oproept die via een associatie tot stand komt bijvoorbeeld door een ervaring uit het verleden of iets dat we eerder gezien of gelezen hebben. Dat is een reden waarom we vaak niet begrijpen waarom iets ons zo raakt.

Bij elke emotie hoort specifiek gedrag dat kan variëren van:

 • wegrennen of
 • de aanstichter van het onheil stoppen of
 • zoeken naar vergelding,
 • boetedoen of
 • ons zo klein mogelijk maken zoals bij schaamte.

 Of juist het tegenovergestelde bewerkstelligen zoals:

 • enthousiast aan een klus beginnen,
 • opwinding ervaren of
 • vertrouwen herwinnen en dergelijke.

 

Zo zijn emoties zijn onder te verdelen in positieve en negatieve emoties.

Positieve emoties zoals liefde en vreugde, blijdschap, opwinding, trots, lust en hoop ontstaan wanneer we een gebeurtenis inschatten als gunstig of positief voor ons.

Negatieve emoties ervaren we bijvoorbeeld als we een gebeurtenis als een afwijzing ervaren.
We zijn dan verdrietig, hopeloos, machteloos, depressief, beschaamd of voelen ons schuldig.
Ook kunnen we gevoelens van wraak, minachting, jaloezie, afgunst of woede ervaren.
Deze negatieve emoties hebben te maken met kwetsuren aan onze ik; we ervaren een discrepantie tussen wat er is of wat gebeurt en wat we verwachten of waar we menen recht op te hebben.

Iedere emotie onthult op een of andere wijze iets over een drijfveer of motief in ons bestaan, kortom wat iemands belangen zijn.
Wij worden door onze emoties iets over onszelf gewaar, over de dingen die belangrijk voor ons zijn, wie we zijn en wat we geloven over onszelf of hoe wij de wereld beleven.


Onze emoties zijn producten van onze persoonlijke zingeving en niet van de gebeurtenis op zich.

Elk individu ervaart de gebeurtenissen op zijn eigen wijze. Dit impliceert ook dat je in staat bent de emotie rond een gebeurtenis te veranderen.
Eén van de kenmerken van mediation is dat er aandacht besteed wordt aan de persoonlijke kijk, ervaring

en beleving van de deelnemers.

In mijn volgende blog zal ik hier verder op in gaan. Herken je bovenstaande en wil jij en ervaring met mij delen? Graag.

 

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

delen


Reacties (2)

 1. Yvonne Grunuveld
  07 nov, 2017, 11:48

  Beste Arineke, je artikel over emoties spreekt me aan omdat je helder uitlegt waarom emoties nodig zijn om tot nieuwe inzichten te komen met een uitleg vanuit theorie en je ervaring! Ik vind emoties soms lastig omdat ik niet handig reageer naar de ander. Ik benoem nu wat er speelt en de ander begrijpt meer van mijn gedrag. Resultaat het wordt minder beladen voor mij.

 2. Arineke Elsenaar
  08 nov, 2017, 05:01

  Ha Yvonne,

  Inderdaad, als je je realiseert dat het jouw interpretatie is, geeft het ruimte.

Reageer
Toegestane tags: <b><i><br>
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738