Wat ik nog graag zou willen

Regelmatig worden we geconfronteerd met het afscheid. Afscheid kan op diverse vormen op je weg komen:

  • het afscheid, einde van een liedesrelatie
  • het afscheid bij een overlijden
  • het afscheid van een werkkring, vrijwillig of gedwongen
  • het afscheid van gezondheid
  • afscheid van ........

 

Het gedicht van …


Organisatiestructuur en kwaliteit van leidinggeven

De organisatiestructuur van het werk speelt in positieve of negatieve zin een grote rol bij het al of niet gezond blijven van medewerkers.


Een chaotische en onduidelijke werkstructuur waarbij niet precies duidelijk is wat precies je taken en bevoegdheden zijn geeft veel onzekerheid. Meer | Reacties (0)
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738