Wanneer begint in jouw organisatie de mobiliteit?

Verbazingwekkend dat er in veel organisaties pas gepraat wordt over mobiliteit en flexibiliteit op het moment van reorganisatie en gedwongen krimp.

.

Laatst was ik betrokken bij de opstelling van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie. Hierbij zijn de items boventalligheid en …


Macht en onmacht; kennis is macht

Wat ik in de praktijk veel zie is dat medewerkers hun leidinggevende of een personeelsadviseur veel macht geven en dat zij zichzelf in een onmachtige positie plaatsen.

Vooral als het meningsverschil al …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738