10 basistips voor leidinggevenden om het werkplezier te behouden

Structureren van je werkzaamheden valt vaak niet mee. Regelmatig zal je het gevoel hebben dat je geleefd wordt op je werk.

Onderstaande tips helpen je om goed zicht op je medewerkers te houden en zo op het werkplezier van jezelf en je medewerkers.

 

1. Spreek je medewerkers …


Verbinding met je teamleden

Verbinding krijgen en onderhouden met al je teamleden valt niet mee.                                                       

Er zijn teamleiders die 40 medewerkers aan moeten sturen, mogelijk heb jij er minder. Je zult er leuke en minder leuke, lastige en enthousiaste medewerkers bij …


Hoe onderhoud jij contact met je verzuimende collega?

Het is lastig als een collega uitvalt door ziekte en moet verzuimen van het werk. Als leidinggevende heb je de taak om het proces te begeleiden.
Dit betekent dat je regelmatig contact hebt met de verzuimende medewerker, je betrokkenheid laat blijken en belangstelling hebt voor de ontwikkelingen. Daarnaast is …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738