Beelden over leiderschap bepalen welbevinden medewerkers

Leidinggevenden spelen een grote en belangrijke rol bij het gevoel van welbevinden van medewerkers. Vele boeken en artikelen zijn geschreven over leiderschap. Het is een rol die continu aan verandering onderhevig is.

Soms wordt beweerd dat er steeds minder …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

 

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.


Bij verzuim, re-integratie, …


Luister jij?

Deze week werd mij gevraagd van waaruit mijn passie ontstaan is. Voor de duidelijkheid, mijn passie is om leidinggevenden te helpen het werkplezier terug te brengen in hun organisatie door knelpunten op te ruimen.        

Ik heb mij heel vaak niet prettig gevoeld in organisaties. Er gebeuren in de relationele sfeer regelmatig  interacties die spanningen opleveren. Deze worden meestal …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.
Bij verzuim, re-integratie, arbeidsomstandigheden en veiligheid is in de afgelopen jaren de tendens ontstaan steeds meer de verantwoordelijkheid te leggen op de plek waar die hoort. Vaak is dat lager in de organisatie dan …


Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens

Helaas komen pesterijen regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties het leven van een collega onmogelijk maken.

Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Deze emoties hebben te …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738