Systeem denken: Je kunt niet niet communiceren

Mensen maken verhalen over elkaar en over zich zelf. Verhalen bieden samenhang en geven betekenis aan willekeurige gebeurtenissen. Deze verhalen helpen ons om de wereld om ons heen te ordenen en overzichtelijk te maken.


De constructies die …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

 

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.


Bij verzuim, re-integratie, …


Verzuim - werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk

Managers, leidinggevenden en medewerkers vragen zich soms af waardoor het verzuim nu veroorzaakt wordt en hoe of zij dat kunnen verminderen.
Bij verzuim, re-integratie, arbeidsomstandigheden en veiligheid is in de afgelopen jaren de tendens ontstaan steeds meer de verantwoordelijkheid te leggen op de plek waar die hoort. Vaak is dat lager in de organisatie dan …
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Smakkelaarsveld 35
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3511 EA Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738