Home » Blog » arbeidskwesties » Hoe kijk ik naar leiderschap

Hoe kijk ik naar leiderschap

door | 8 sep, 2020 | arbeidskwesties

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloed om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste.
In bedrijven, organisaties spreekt men meestal niet van leiders, maar van managers. Tussen beide begrippen lijkt een verschil te bestaan: management is vooral een rationeel proces, gericht op de technische aspecten van leiding geven.
Leiderschap heeft vooral betrekking op de meer persoonlijke aspecten, waarbij het er om gaat de medewerkers te beïnvloeden om gedrag en prestaties in de gewenste richting te sturen.
Soms wordt beweerd dat er steeds minder behoefte is aan leiderschap, maar anderen zien juist een duidelijke herwaardering van leiderschap. In de praktijk is leiderschap niet overbodig geworden, maar is het qua aard en functie sterk aan het veranderen. Men onderkent steeds meer dat de effectiviteit van leidinggeven wordt bepaald door veel factoren en kenmerken.

Een belangrijke factor is naar mijn idee de beeldvorming die wij hebben over leiderschap. In de loop van ons leven maken wij een beeld van wat een goede of slechte leider (of manager) is. Mijn ervaring is dat deze beelden zelden of nooit uitgewisseld worden. Bij conflicten blijken juist deze beelden of lees verwachtingen van cruciaal belang te zijn.
 Welke beelden spelen bij jou? Schrijf ze eens op
 Zijn het jou beelden of die van jou baas?
 Kijk eens naar je lijst. Ben je hier tevreden over?
 In hoeverre hou jij de ontwikkeling van je team tegen of bevorder jij deze juist?
 Wat verwacht je van je team en in hoeverre past jou stijl van leidinggevende daarbij?
 Welke beelden helpen jou om die leidinggevende te zijn die je wilt zijn?
Graag hoor ik van je.

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Hoe word ik conflict (v) aardiger

Hoe word ik conflict (v) aardiger

Verloopt de samenwerking tussen jouw medewerkers niet soepel?
Zijn er steeds terugkerende problemen in het werkproces?
Lijkt het of die de onderlinge samenwerking hierbij echt in de weg staan?
Heb jij het idee dat de verschillende karakters van jouw medewerkers steeds botsen en dit de sfeer op de werkvloer negatief beïnvloedt?
Hieronder geef ik suggesties om meer ruimte te creëren zodat het ongenoegen aangepakt kan worden.

Lees meer
Wanneer begint in jouw organisatie de mobiliteit?

Wanneer begint in jouw organisatie de mobiliteit?

Tip:
Begin met het praten over mobiliteit op het moment dat je een medewerker een dienstverband aanbiedt.
Stel de vraag: Waar denk je over 3 jaar te staan in je proces, functie of organisatie. En hoe denk je daar te komen.
Belangrijk dat je vanaf het begin de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de medewerker direct al deelt.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin