Home » Blog » arbeidskwesties » Meningsverschillen taboe op de werkvloer

Meningsverschillen taboe op de werkvloer

door | 25 jan, 2022 | arbeidskwesties, mediation, verzuim, werkplezier

In de meeste bedrijven is het taboe om openlijk met elkaar in conflict te zijn, het is ‘not done’ om ruzie te hebben of om in conflict te zijn waar emoties de overhand voeren.

Het tonen van emoties wordt, meestal onuitgesproken, als zwakte gedefinieerd. Alles moet in harmonie opgelost en als dat onmogelijk is, omzeilen we het conflict of de aanleiding.

De meningsverschillen worden onder de tafel gehouden door o.a.:

– het probleem naar een andere afdeling of hiërarchisch niveau te verleggen (zij moeten er maar een standpunt in innemen of beslissing in nemen)

“wij gaan ons hier niet aan branden”

– het meningsverschil of conflict als onderwerp niet meer aankaarten, doen of het er niet is

– achterbaks gekonkel, er wordt met iedereen over gepraat maar niet met de betrokkenen

– waarschijnlijk weet jij er nog wel een paar ….

 

Rol van de leidinggevende

Helaas zie ik nog regelmatig dat als er een conflict is tussen medewerkers, de leidinggevende hierop aangekeken wordt.

‘Het is niet fatsoenlijk, schandalig en de leidinggevende kan de situatie niet aan’  zo wordt dan gereageerd.

De norm die gehanteerd wordt is dat alles rustig, beschaafd en ordelijk moet verlopen, is dit anders dan voldoet de leidinggevende niet, zo is de opvatting in vele bedrijven.
Ordelijkheid, beheersing en het harmoniemodel voert de boventoon.

Jammer, want dit resulteert in bijeffecten.
Als men niet heeft kunnen reageren zoals men zelf wilde, werkt het ongenoegen onderhuids toch door. Deze onlust, of soms zelfs wraakgevoelens, resulteren dan in tegenwerken waar kan

en lekker roddelen waar maar mogelijk.

Kijk eens bij jou op het werk, waar wordt er niet lekker samengewerkt? Waar ontloopt men elkaar? Ligt hier een onuitgewerkt conflict aan ten grondslag?

Openlijk of fysiek worden de klappen dan wel vermeden, maar indirect worden er behoorlijke dreunen uitgedeeld.

Herkenbaar?

 

We zouden iets nadrukkelijker kunnen zijn in het uitpraten van de verschillen.
Zover doorpraten dat we elkaars belangen gaan begrijpen en zo weer met elkaar verder kunnen.

Door ons eigen ongemak, kwetsbaarheid of onwetendheid laten we  ruimte open om iets te laten doorbroeden, waardoor we alsnog klappen uitdelen of ontvangen of dat we wegvluchten (afsluiten van de rest of ons ziek melden).

 

Ik ben blij dat ik in de rol van mediator een bijdrage kan leveren aan het daadwerkelijk oplossen van een conflict. Regelmatig kom ik conflicten tegen die al meerdere jaren duren.

 

 

 

Neemt men éénmaal (vaak gedwongen) het besluit, het ongenoegen in aanwezigheid van een neutrale derde op tafel te leggen, dan wordt in enkele gesprekken de lucht geklaard.

Men verzucht dan:

‘Hadden we hier maar eerder de tijd voor genomen ‘.

Tja…

 

 

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn. Al eerder heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch blijft het voor leidinggevende een lastig onderdeel van hun taak om greep te krijgen op dat verzuim. Er zijn instrumenten die ondersteuning bieden:

Lees meer
Wat zijn emoties eigenlijk?

Wat zijn emoties eigenlijk?

Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie.
Emotionele reacties zijn voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin