Home » Blog » arbeidskwesties » Systeem denken: Je kunt niet niet communiceren

Systeem denken: Je kunt niet niet communiceren

door | 15 dec, 2020 | arbeidskwesties

Snapt jouw directie niet waar het over gaat?

Mensen maken verhalen over elkaar en over zich zelf. Verhalen bieden samenhang en geven betekenis aan willekeurige gebeurtenissen. Deze verhalen helpen ons om de wereld om ons heen te ordenen en overzichtelijk te maken.

De constructies die mensen maken over zichzelf, hun omgeving en de onderlinge relaties bepalen de opvattingen die we over elkaars gedrag hebben.
In de literatuur worden dit beliefsystems genoemd. Deze beliefsystems zijn dus ideeën en overtuigingen die wij gebruiken om een antwoord te geven op de vraag waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dus ook waarom mensen in organisaties doen zoals zij doen. Zolang deze’ beliefs’ over elkaar onzichtbaar blijven, kunnen deze de samenwerking ernstig verstoren.

Zo kwam ik in het tijdschrift conflicthantering een artikel tegen over de spanning tussen Hoog en Laag in organisaties, Willem Mastenbroek noemt dit zelfs het oerconflict.
Kort gezegd komt het er op neer dat groepen in organisaties zich tegen elkaar afzetten. Zoals de stafdienst tegen de leidinggevenden, de medewerkers tegen de directie, het hoofdkantoor tegen over de vestigingen etc.

Stereo beeldvorming zoals:
‘de leiding is alleen maar bezig met controles, regels en protocollen, zij denken zeker dat wij daar tijd voor hebben”.

Of

‘de OR snapt maar niet waar het over gaat, ik kan het blijven uitleggen’ etc.

Het doorbreken van het oerconflict heeft alles te maken met het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol in de relatie.

Dat wil zeggen de verantwoording niet langer af te wentelen op de ander.

Bazen moeten zich afvragen hoe hun communicatie verloopt en wat zij doen of niet doen om de stereotype beeldvorming te voorkomen. Medewerkers zouden de valkuilen die hier liggen moeten kunnen onderkennen en minder gemakkelijk toegeven aan een houding van ‘ze snappen er niets van’.
En zich veel eerder afvragen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het beter gaat?

Emoties spelen hier vaak weer een belemmerende rol. Men is teleurgesteld omdat de goede bedoelingen niet gezien worden door de andere groep. De houding (beliefs) van de één wordt in stand gehouden door de houding (beliefs) van de ander. Beide groepen zijn verantwoordelijk voor het voorbestaan van deze stereotypes en vooroordelen. Zoals Watslawick zegt: Je kunt niet niet communiceren.

Door niets te doen houdt een ieder de gegeven en vaak beklemmende situatie in stand.
Vanuit deze visie, gebaseerd op het systeem denken, daag ik je uit om initiatief te nemen en impasses te door breken. Durf jij het aan?? Laat het mij weten.

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Hoe word ik conflict (v) aardiger

Hoe word ik conflict (v) aardiger

Verloopt de samenwerking tussen jouw medewerkers niet soepel?
Zijn er steeds terugkerende problemen in het werkproces?
Lijkt het of die de onderlinge samenwerking hierbij echt in de weg staan?
Heb jij het idee dat de verschillende karakters van jouw medewerkers steeds botsen en dit de sfeer op de werkvloer negatief beïnvloedt?
Hieronder geef ik suggesties om meer ruimte te creëren zodat het ongenoegen aangepakt kan worden.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin