Home » Blog » arbeidskwesties » Wat zijn emoties eigenlijk?

Wat zijn emoties eigenlijk?

door | 12 jan, 2021 | arbeidskwesties

Wikipedia geeft de volgende omschrijving:
Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden.

In een meer algemene of biologische zin kan men een emotie echter ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een gebeurtenis. Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of toenadering) en fysiologische reacties.
Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie.
Emotionele reacties zijn voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd.
Een voorbeeld van een dergelijk aangeboren emotionele reactie is schrikken. Sommige mensen zijn angstiger dan anderen. Dit kan te maken hebben met hun aanleg.

Wat aangeleerd is kun je ook weer afleren

Angst of vrees voor bepaalde situaties of voorwerpen kan echter ook het gevolg zijn van een leerproces. Zo kan een neutrale gebeurtenis door associatie met een schadelijke gebeurtenis op den duur angst gaan oproepen. Zoals het voorbeeld in één van mijn vorige blogs over het schoonmaken van het gasfornuis. Dit proces heet conditionering. Het laatste betekent dat dergelijke reacties ook weer kunnen worden ‘afgeleerd’.

We kunnen een onderscheidt maken tussen positieve en negatieve emoties:
Tot de positieve worden gerekend liefde (affectie, compassie, lust) en vreugde (blijdschap, opwinding, trots).

Onder de negatieve emoties vallen emoties als zich afgewezen (verdrietig, wanhopig, machteloos, depressief, beschaamd, schuldig), geagiteerd (bevreesd, angstig) en gefrustreerd voelen (woedend, wraakzuchtig, minachtend, jaloers, afgunstig).
Deze vijf vormen zijn de basisemoties.

Welke emotie wil jij verder verkennen? Laat het mij weten, dan kan ik in mijn blog daar extra informatie over geven.

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin