Blog

Wat ik nog graag zou willen

Wat ik nog graag zou willen

Regelmatig worden we geconfronteerd met het afscheid.
Afscheid kan op diverse vormen op je weg komen:
 het afscheid, einde van een liefdesrelatie
 het afscheid bij een overlijden
 het afscheid van een werkkring, vrijwillig of gedwongen
 het afscheid van gezondheid
 afscheid van ……..

Het gedicht van Seth Gaikema, met de titel “wat ik nog graag zou willen” kwam vorige week op mijn pad en wil ik graag met jullie delen.

Lees meer
Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken. Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Mogelijk maken het lezen van beschrijvingen van gedrag deze wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.

Lees meer
Hoofdpijndossiers Weg Ermee!

Hoofdpijndossiers Weg Ermee!

Herken jij dat?
• er te weinig werkplezier is
• voortslepende onderwerpen die onnodig veel energie vragen
• veel irritatie is
• niemand iets oplost
• jij slapeloze nachten hiervan hebt

Wil jij leren knelpunten daadwerkelijk op te lossen?
Dan is de het boek Hoofdpijndossiers Weg ermee iets voor jou!

Lees meer
De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn. Al eerder heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch blijft het voor leidinggevende een lastig onderdeel van hun taak om greep te krijgen op dat verzuim. Er zijn instrumenten die ondersteuning bieden:

Lees meer
Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burn-out leiden.

Een burn-out is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. Hier benoem ik tips om zowel lichamelijk als psychisch stappen te zetten om eruit te komen.

Lees meer
Herken jij de signalen van een burn-out?

Herken jij de signalen van een burn-out?

Je kunt je wel voorstellen dat als jij zelf, of een collega in deze vicieuze cirkel terecht gekomen is, een klein voorval al grote gevolgen kan hebben.
Meningsverschillen kunnen snel leiden tot conflicten die escaleren. Je voelt je kwetsbaar en een negatieve emotie wordt snel geraakt. Je voelt je nog beroerder en ziet geen mogelijkheid om het tij te keren.

Lees meer
4 Hulpregels om te onderhandelen

4 Hulpregels om te onderhandelen

Onderstaande regels kunnen helpen om een onderhandeling goed te laten verlopen. Bij een voortdurende relatie of beëindiging van een relatie is het belangrijk dat de onderhandelingen op een voor beide partijen bevredigende manier wordt afgerond.

Lees meer
Zie je emoties als een grote stuwkracht

Zie je emoties als een grote stuwkracht

Wij worden door onze emoties iets over onszelf gewaar, over de dingen die belangrijk voor ons zijn, wie we zijn en wat we geloven over onszelf of hoe wij de wereld beleven.
Onze emoties zijn producten van onze persoonlijke zingeving en niet van de gebeurtenis op zich.

Lees meer
Ruzies komen vaak op hetzelfde neer. Herkenbaar?

Ruzies komen vaak op hetzelfde neer. Herkenbaar?

Als je wilt dat mensen stil worden, dan moet je naar ze luisteren. Als je wilt dat mensen zwijgen, moet je ze laten uit praten, moet je ze alles laten zeggen wat ze willen zeggen. En dan, helemaal aan het einde van hun verhaal, vertellen ze wat ze écht willen zeggen en dan aan het einde zijn ze stil.

Lees meer