verzuim

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken. Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Mogelijk maken het lezen van beschrijvingen van gedrag deze wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.

Lees meer
De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn. Al eerder heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch blijft het voor leidinggevende een lastig onderdeel van hun taak om greep te krijgen op dat verzuim. Er zijn instrumenten die ondersteuning bieden:

Lees meer
Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burn-out leiden.

Een burn-out is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. Hier benoem ik tips om zowel lichamelijk als psychisch stappen te zetten om eruit te komen.

Lees meer
Herken jij de signalen van een burn-out?

Herken jij de signalen van een burn-out?

Je kunt je wel voorstellen dat als jij zelf, of een collega in deze vicieuze cirkel terecht gekomen is, een klein voorval al grote gevolgen kan hebben.
Meningsverschillen kunnen snel leiden tot conflicten die escaleren. Je voelt je kwetsbaar en een negatieve emotie wordt snel geraakt. Je voelt je nog beroerder en ziet geen mogelijkheid om het tij te keren.

Lees meer