Lastig om met elkaar in gesprek te komen?

Regelmatig tref ik medewerkers en leidinggevende die wel graag met elkaar zouden willen praten, maar dat het niet lukt.

De achterliggende reden kan zijn dat de persoonlijkheden niet vanzelf herkent of begrepen worden.

 

Onze persoonlijkheid bepaald de manier waarop wij als persoon in verschillende situaties zullen  reageren, de manier waarop ‘ik’ denk en waardoor ‘ik’ gemotiveerd zal worden.

Het is een geheel van eigenschappen, een stabiel en uniek patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt.

Eenvoudig uitgedrukt:
De manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid.

Vanaf ons 30e levensjaar is dat vrij stabiel.
(hoewel wij wel kunnen leren ons gedrag te veranderen)

 

Onze persoonlijkheid beïnvloed onze manier van werken en onze interactie met anderen.

Een moderne theorie die ons inzicht geeft in de diverse facetten van onze persoonlijkheid is de ‘Big Five’  die wetenschappelijk grondig onderbouwd is. Deze theorie stelt dat er vijf grote, onafhankelijke dimensies zijn van persoonlijkheidstrekken waarop mensen van elkaar verschillen of juist met elkaar kunnen worden vergeleken.

De 5 factoren zijn:                                                            

Wilskracht-

 • vastbeslotenheid - De gedrevenheid om eigen ideeën na te streven
 • confrontatie- De gedrevenheid om problemen direct aan te passen
 • onafhankelijkheid- De neiging om de eigen gang te gaan

Energie-

 • vitaliteit- Zichtbaar enthousiasme en energie
 •  sociabiliteit- Graag onder de mensen zijn
 •  aanpassingsvermogen- Anderen betrekken bij gedachtegang

Affectie-

 • hulpvaardigheid- De belangen van de anderen op de eerste plaats zetten
 • steun- Altijd proberen begripvol te zijn
 • vertrouwen- De neiging om  anderen te vertrouwen

Beheersing-

 • discipline- Goede persoonlijke organisatie en  planning hebben
 • verantwoordelijkheid- Bereid zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen

 Emotionaliteit-  

 • spanning- Het ervaren van een algemeen gevoel van stress
 • bezorgdheid- Voorzichtig en gematigd optimistisch zijn

Emotionaliteit staat in wisselwerking met de andere factoren en is van invloed op stressbestendigheid, vertrouwen en stabiliteit.

 

In de werksituatie hebben veel medewerkers en leidinggevende geen zin om met iedereen diep te graven of de psycholoog uit te gaan hangen ten opzichte van collega’s.

Het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst kan veel inzicht verschaffen en de samenwerking sterk bevorderen. Het objectiveert het gedrag en is nooit goed of fout. Het is wat het is. De rapportages kunnen ook naast elkaar gelegd, waardoor de wrijvingen en botsingen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt kunnen. Van hieruit zijn nieuwe gedragsafspraken weer mogelijk.

 

De afgelopen periode heb ik mij laten accrediteren om de Facet5 persoonlijkheidsvragenlijst te mogen gebruiken. Ik ben enthousiast. Ik ben enthousiast omdat de rapportage concrete aanknopingspunten en antwoorden geeft op vragen als:

 • Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze medewerker (of van mijzelf) en wat kan ik van hem of haar (of van mijzelf) in de praktijk verwachten?
 • Wat motiveert of demotiveert deze medewerker of wat heb ik nodig om goed tot mijn recht te komen?
 • Hoe kan ik als de manager/leidinggevende van deze medewerker houvast bieden in de aansturing? Of wat heb ik zelf van mijn leidinggevende nodig?
 • In welke competenties kan er groei plaatvinden (loopbaanplanning)?
 • Hoe is deze medewerker  inpasbaar in een bestaand team?
 • Hoe werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering?
 • Het helpt teamleden om elkaar vragen te stellen als:

>       Wat heb jij van mij nodig om succesvol te zijn in dit team?
>       Hoe kunnen wij dingen anders aanpakken, zodat jij beter uit de verf komt?
>       Kun jij mij helpen om niet in mijn valkuilen te stappen?

Kort gezegd geeft deze vragenlijst snel inzicht in hoe mensen verschillen in hun gedrag, motivatie, houding en ambitie.

Inzicht in elkaars persoonlijkheid geeft handvaten wat de ander nodig heeft om goed te functioneren en helpt om niet met elkaar in conflict te komen.

Als mediator wordt ik ingeschakeld als misverstanden en irritaties al heel lang gaande zijn.

Met deze accreditatie voor de Facet 5 vragenlijst heb ik de mogelijkheid om ook preventief een instrument in te kunnen zetten als medewerkers wel willen, maar niet kunnen.

Deze vragenlijst onderzoekt houdingen, meningen en voorkeuren. De Facet5 is ontworpen om die aspecten te onderzoeken die relatief stabiel en constant zijn en die bepalen wie jij bent.

Op basis van dit beeld van jou als persoon krijg jij inzicht in de manier waarop jij je, naar grote waarschijnlijkheid, in verschillende situaties zult gedragen. Ook is het mogelijk om als team als geheel hiermee aan de slag te gaan. Het invullen kan on-line en kost slechts 20 minuten.

Denk eens over de mogelijkheid na als je lastig zit op je werk of als de samenwerking niet optimaal verloopt.

 
   

Facebook LinkedIn Twitter E-mail

delen


Reacties (1)

 1. Maurice
  03 mrt, 2015, 08:51

  Hoi Arineke,
  Gefeliciteerd met je facet 5 accreditatie. Het is vast een mooi middel om tot inzichten te komen. Ik merk zelf dat "praten" op de werkvloer lastig is omdat het geen kerntaak is. Het lijkt alsof het gewone werk altijd voor gaat waardoor ergernissen niet besproken worden en gaan sudderen.

  Vriendelijke groet,

  Maurice

Reageer
Toegestane tags: <b><i><br>
030 - 78 50 153
info@elsenaarabc.nl
Hugo de Grootstraat 13
06 - 43 52 4003
www.elsenaarabc.nl
3581 XR Utrecht
bank: NL82TRIO0198391595
kvk: 30284738