Home » Blog » mediation » Het belang van emoties in mediation

Het belang van emoties in mediation

door | 20 okt, 2020 | mediation

Voor de mediator is het van essentieel belang om te begrijpen welke betekenis mensen aan gebeurtenissen geven. Juist de verschillen in interpretatie bepalen dat er een conflict is ontstaan.

Emoties kunnen ons inzicht geven over wie we zijn en ook met wie of wat we ons identificeren.
De identificatie zie ik regelmatig terug in organisaties waarbij de eigen afdeling als superieur ervaren en uitgedragen wordt. De andere afdelingen worden als minder bestempeld. Dat dit de productiviteit, de saamhorigheid en de samenwerking in de weg kan zitten spreekt voor zich lijkt mij.

In tegenstelling tot de rechtspraak waar men hoofdzakelijk uitgaat van de feiten, geeft de mediator daarnaast juist ook ruimte voor de specifieke waarneming van de deelnemers. Wat beweegt hen, welke beelden en zienswijze hebben de deelnemers, kortom wat is belangrijk voor hen”.
Het is belangrijk te weten hoe emoties ontstaan en dat iedere emotie zijn eigen achtergrond heeft, omdat daar juist ook een aanknopingspunt ligt om een eventueel destructieve emotie om te zetten in iets meer constructiefs.

Zo had ik laatst in een teammediation een mooi voorbeeld. Eén van de deelnemers nam op het werk steeds het voortouw bij zaken die geregeld moesten worden. Niet altijd de leukste klusjes zoals, het maken van de notulen bij een teamoverleg. Het bleek dat overige teamleden met het idee leefden dat de betreffende “haantje de voorste” minachtend over hun capaciteiten oordeelde en daarom de taken niet aan hen toevertrouwden.
De betreffende collega was met stomheid geslagen! Wat bleek, zij vond het vreselijk dat de collega’s niet meer taken voor hun rekening namen. “Was zij dan de enige die zich verantwoordelijk voelde?” Zij baalde juist van het feit dat alle taken altijd op haar terecht kwamen en voelde zich daardoor enorm uitgesloten in het team. 

Zo is woede ook een mooi voorbeeld. Woede ontstaat als de deelnemers ervaren dat hun doelen worden gefrustreerd en dat zij daar de ander voor aansprakelijk kunnen stellen. De consequentie is dat als de ander op een geloofwaardige manier aan kan tonen dat hij het niet gedaan heeft of dat het buiten zijn invloedsfeer van handelen lag, de woede zal afnemen of zelfs verdwijnen.

Emoties leveren veel informatie op over waar het bij de deelnemers daadwerkelijk om gaat.
Door aandacht aan de emoties te schenken krijgen we zicht op de belangrijkste drijfveren, op de ideologische en morele overtuigingen. Ook de behoefte aan een eigen identiteit, hun loyaliteit en hun macht- en statusverwachtingen kunnen via het bespreekbaar maken van de emoties inzichtelijk worden.
Emoties zijn vaak ‘verborgen’ onder emotioneel beladen woorden, veronderstellingen (over iemands intentie of motivatie), oordelen, en beschuldigingen. De mediator zal proberen de motivatie en belangen boven tafel te krijgen.
Door aan emoties aandacht te geven en de deelnemers op deze manier inzicht te geven in de beeldvorming die is ontstaan, ontstaat ruimte om anders naar elkaar te kijken. Emoties worden immers bepaald door de betekenisverlening die het individu aan een gebeurtenis geeft.
Door de perceptie iets te verleggen kan er een andere gedachte over de situatie ontstaan.

Over standpunten die ingenomen worden kun je eindeloos discussiëren en verhard veelal de posities, terwijl een gevoel per definitie waar is. Wel zijn wij in staat om het gevoel ten opzichte van een situatie te wijzigen. En dit bied de mogelijkheid om uit de impasse te komen.

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Zie je emoties als een grote stuwkracht

Zie je emoties als een grote stuwkracht

Wij worden door onze emoties iets over onszelf gewaar, over de dingen die belangrijk voor ons zijn, wie we zijn en wat we geloven over onszelf of hoe wij de wereld beleven.
Onze emoties zijn producten van onze persoonlijke zingeving en niet van de gebeurtenis op zich.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin