Home » Blog » mediation » Zie je emoties als een grote stuwkracht

Zie je emoties als een grote stuwkracht

door | 29 jun, 2021 | mediation

Emoties verlenen ons vitaliteit en zetten ons aan om te handelen en in actie te komen. Een emotie wordt opgewekt als er iets voorvalt dat relevant is voor je is op dat moment. Het kan iets betreffen wat je niet wilt of juist heel graag wel wilt.

Een gebeurtenis kan rechtstreeks een appél doen op één van onze emoties, maar een emotie kan ook via een omweg opgewekt worden.

Dat gebeurt als de gebeurtenis een emotie oproept die via een associatie tot stand komt bijvoorbeeld door een ervaring uit het verleden van iets dat we eerder hebben gezien van gelezen hebben. Dat is een reden waarom we vaak niet begrijpen waarom iets ons zo raakt.

Bij elke emotie hoort specifiek gedrag dat kan van:

  • wegrennen van
  • de aanstichter van het onheil stoppen van
  • zoeken naar vergelding,
  • boetedoen van
  • ons zo klein mogelijk maken zoals bij schaamte.

  Of juist het tegenovergestelde bewerkstelligen zoals:

  • enthousiast aan een klus beginnen,
  • opwinding ervaren van
  • vertrouwen herwinnen en dergelijke.

 Zo zijn emoties zijn onder te verdelen in positieve en negatieve emoties.

 Positieve emoties zoals liefde en vreugde, blijdschap, opwinding, trots, lust en hoop ontstaan wanneer we een gebeurtenis inschatten als gunstig of positief voor ons.

Negatieve emoties ervaren we bijvoorbeeld als we een gebeurtenis als een afwijzing ervaren.
We zijn dan verdrietig, hopeloos, machteloos, depressief, beschaamd of voelen ons schuldig.
Ook kunnen we gevoelens van wraak, minachting, jaloezie, afgunst of woede ervaren.
Deze negatieve emoties hebben te maken met kwetsuren aan onze ik; we ervaren een discrepantie tussen wat er is van wat er gebeurt en wat we verwachten van waar we menen recht op te hebben.

Elke emotie onthult op een of andere wijze iets over een drijfveer of motief in ons bestaan, kortom wat iemands belangen zijn.
Wij worden door onze emoties iets over onszelf gewaar, over de dingen die belangrijk voor ons zijn, wie we zijn en wat we geloven over onszelf of hoe wij de wereld beleven.

Onze emoties zijn producten van onze persoonlijke zingeving en niet van de gebeurtenis op zich.

Elk individu ervaart de gebeurtenissen op zijn eigen wijze. Dit impliceert ook dat je in staat bent de emotie rond een gebeurtenis te veranderen.
Eén van de kenmerken van bemiddeling is dat er aandacht besteed wordt aan de persoonlijke kijk, ervaring en beleving van de deelnemers.

Herken je hierboven en wil jij en ervaring met mij delen? Graag.

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Voordelen van een conflict

Voordelen van een conflict

Conflicten horen bij het (werkzame) leven. Als zij zich aandienen, is het belangrijk om de verschillen naar elkaar uit te spreken, op te lossen en er de voordelen van te zien.
Enkele voordelen van een conflict kunnen zijn dat:
………..

Lees meer
4 Hulpregels om te onderhandelen

4 Hulpregels om te onderhandelen

Onderstaande regels kunnen helpen om een onderhandeling goed te laten verlopen. Bij een voortdurende relatie of beëindiging van een relatie is het belangrijk dat de onderhandelingen op een voor beide partijen bevredigende manier wordt afgerond.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin