Onderstaande regels kunnen helpen om een onderhandeling goed te laten verlopen. Bij een voortdurende relatie of beëindiging van een relatie is het belangrijk dat de onderhandelingen op een voor beide partijen bevredigende manier wordt afgerond.
Men wil de ander liever niet (extra) beschadigen. Het doel van onderstaand type onderhandeling (het Harvard onderhandelingsmodel) is dat partijen proberen direct of indirect via uitruilen een gezamenlijke oplossing te vinden.

1. Scheidt mensen van het probleem
Als  er niet over het probleem maar (veroordelend) over de tegenpartij gesproken wordt, dreigen de onderhandelingen op de persoon gespeeld te worden.

Je raakt het zicht kwijt op waar het eigenlijk om gaat en er ontstaat een machtstrijd. Discussies over reële problemen van mensen zijn oplosbaar. Discussies over de mensen zelf moeilijk of zelfs helemaal niet.

2. Richt je op belangen niet op posities
Als posities worden ingenomen en  partijen zich over en weer steeds verder ingraven in posities, lijkt het dat er een onoverbrugbare kloof is tussen de partijen. Partijen komen zo in een welles/nietes situatie. Beter is de discussie te richten  op de achterliggen de belangen. 

Dan blijken sommige belangen gelijk gericht en is vaak uitruil van belangen mogelijk. Belangen zijn veel gedifferentieerde en genuanceerder dan posities, en kunnen leiden tot een dialoog tussen partijen.

3. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang
Bij een vechtpartij is één winnaar en één verliezer, meestal zelfs twee verliezers. Misschien kun je je zin doordrijven, maar de relatie is onder druk gezet, beschadigd of vernietigd.

Eindigen onderhandelingen in een uitkomst waar beide partijen uit volle overtuiging mee in kunnen stemmen, dan is er een win-win situatie bereikt.

4. Hanteer objectieve criteria
Bij het maken van keuzes over de oplossing van geschilpunten is het vinden van objectieve criteria vaak vruchtbaar. Een subjectieve keuze vormt gemakkelijk een voorwerp van strijd. Zijn er objectieve criteria, dan wordt die strijd vermeden.

Heb jij  in de praktijk een onderhandeling meegemaakt? Ik vind het leuk als jij die ervaring met mij wilt delen.