Home » Blog » verzuim » De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

door | 5 okt, 2021 | verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn.

Al eerder heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch blijft het voor leidinggevende een lastig onderdeel van hun taak om greep te krijgen op dat verzuim.

Ik zie dat leidinggevenden van alles proberen om het verzuim op hun afdeling zo laag mogelijk te houden. Zij steken veel energie in individuele gesprekken, democratische besluitvorming, draagvlak creëren voor een standpunt etc. Allemaal juiste acties. En toch wordt het verzuim niet minder en blijven zij zoeken naar handvatten om er greep op te krijgen.

Er zijn instrumenten die ondersteuning bieden.
In organisaties zullen deze in meer of mindere mate aanwezig zijn. Dat zijn:

1. Verzuimcijfers
Meestal worden deze aangeleverd door P&O/ HRM. (Als je geen P&O/HRM afdeling hebt, kun je zelf de cijfers bijhouden). Deze cijfers geven je veel inzicht zoals:
 Antwoord op de vraag of het accent op het kortdurend verzuim of juist  op langdurig verzuim ligt.
 Welke patronen kan ik onderscheiden
 Zit het verzuim bij een specifieke functie of opleidingsniveau.
 Het verzuimpatroon per individuele medewerker.
 Hoe de ontwikkeling van het verzuim zich over het jaar verdeeld.
Et cetera.

2. Verzuimprotocol
Is er een duidelijk protocol aanwezig? Hierin staan de spelregels rondom verzuim zoals:
 Praktische tips, zoals telefoonnummers en de wijze van melding.
 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerker en de leidinggevende.
 De rol van de bedrijfsarts en P&O (HRM).
 Wijze van werkhervatting.
 Controlevoorschriften.
 Vertrouwenspersoon.
 Salarisconsequenties.
Et cetera.

3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Uitkomsten van dit onderzoek kunnen handvatten geven om het verzuim te verminderen. Organisaties die goed in contact staan met hun medewerkers, presteren het beste.

Medewerkers beschikken over waardevolle informatie om de organisatie te verbeteren. Ook kunnen de scores vergeleken worden met andere afdelingen en/of branchegenoten.
In de regel wordt een dergelijk onderzoek eens in de twee jaar afgenomen.
De Ondernemingsraad heeft hier ook een rol in.

4. Risico- Inventarisatie & evaluatie
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Een RI&E bevat eigenlijk twee dingen: een lijst met alle (veiligheid- en gezondheid) risico’s die in uw bedrijf een rol spelen, en een plan voor het oplossen van de risico’s en knelpunten. Met die twee kunt u de risico’s voor het personeel en het bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Op basis van een grondige analyse kunnen concrete richtlijnen opgesteld worden om het verzuim daadwerkelijk te verminderen. De oplossing kan liggen op het gebied van: samenwerking, communicatie, disfunctioneren, structuur, en of procedures.
Maak een stappenplan en zorg dat de gevonden analyse geen papieren tijger wordt, maar ga daadwerkelijk aan de slag, vandaag nog. Eventueel kan ik behulpzaam zijn.
Heb jij nog meer tips om het verzuim aan te pakken en wil jij die met ons delen? Hieronder is daar ruimte voor.

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burn-out leiden.

Een burn-out is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. Hier benoem ik tips om zowel lichamelijk als psychisch stappen te zetten om eruit te komen.

Lees meer
Herken jij de signalen van een burn-out?

Herken jij de signalen van een burn-out?

Je kunt je wel voorstellen dat als jij zelf, of een collega in deze vicieuze cirkel terecht gekomen is, een klein voorval al grote gevolgen kan hebben.
Meningsverschillen kunnen snel leiden tot conflicten die escaleren. Je voelt je kwetsbaar en een negatieve emotie wordt snel geraakt. Je voelt je nog beroerder en ziet geen mogelijkheid om het tij te keren.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin