Home » Blog » verzuim » Herken jij de signalen van een burn-out?

Herken jij de signalen van een burn-out?

door | 10 aug, 2021 | verzuim

Eén van mijn lezers schreef mij het volgende:

Mijn persoonlijke ervaring is dat noch Arboartsen, noch rechters veel kaas hebben gegeten van problemen van psychische aard. In het geval van somatische ziektebeelden worden er vaak wel goede herintegratietrajecten opgesteld en is er veel begrip voor de betreffende werknemers. In het geval van overspannenheid/ burn-out ligt dit vaak veel moeilijker en kost het de werknemer veel meer moeite om zijn/ haar positie te rechtvaardigen en adequate begeleiding te krijgen.

Er is dus nog zeer veel bewustwording nodig vanuit de psychosociale hoek, zeker gezien het feit dat psychische klachten een van de grootste oorzaken van ziekteverzuim vormen en dus ook een enorme kostenpost representeren.

 

Een derde van het verzuim in Nederland wordt bepaald door psychische redenen.

  • Medewerker geeft aan dat werken niet meer gaat. Klachten als moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, gespannenheid, concentratieproblemen zijn zowat kenmerken die hier een rol spelen.
  • Of er is een direct verband tussen een meningsverschil wat uitloopt op een conflict wat escaleert, en de medewerker die zich ziekmeldt.

De huidige aanpak van verzuim om psychische redenen komt veelal neer op goed bedoelde verwaarlozing; men laat de zaak rusten 

omdat men de klacht serieus wil nemen, maar niet weet hoe er mee om te gaan. Toch, zo hebben we eerder geconstateerd, loopt de irritatie zowel bij werkgever als werknemer op.

Dit heeft mij doen besluiten om in de komende drie blogs aandacht te besteden aan deze verschijnselen, bestaande uit drie delen te weten:

  1. Wat is burn-out; de kenmerken. Herken jij de signalen van een burn-out?
  2. Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit.
  3. Wat kunnen collega’s en werkgever betekenen bij psychisch verzuim?

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven (kwetsbaar door de corona?) kunnen tot burn-out leiden.

Burn-out is een ernstige en langdurige uitputtingstoestand.

Iemand die burn-out raakt heeft zowel lichamelijke als psychische klachten.
Overspannenheid is een voorstadium van burn-out. De klachten spelen zich vooral af op het niveau van het beleven en nog niet zozeer in de lichamelijke conditie. Steeds verkoudheden en griep, pijnlijke spieren, afnemende weerstand en conditie, verteringsproblemen, hoofdpijn, maagpijn en afnemende libido kunnen optreden in de aanloop van een burn-out. Grote vermoeidheid, afnemende concentratie en verminderd vermogen tot structureren gaan samen met een sombere stemming. Het zelfgevoel wordt door dit alles broos en kwetsbaar.

De mechanismen die vroeger hielpen om ‘er overheen te stappen’ werken niet meer. Iemand die burn-out raakt herkent zichzelf niet meer en denkt vaak dat hij of zij gek wordt of een slappeling is. Burn-out is een proces, het sluipt erin. 


De klachten beginnen vaak met verlies van vitaliteit en een toenemende vermoeidheid die niet herstelt door de normale perioden van rust.
De eerste waarschuwingssignalen kunnen in de beleving liggen zoals een toenemende nervositeit en irritatie, teleurstelling over de werksituatie en woede op collega’s.

Een burn-out kan zich ook aandienen als een acute lichamelijke ziekte (ziekte van Pfeiffer, corona, problemen met de schildklier, een hartaanval, een hernia).

Vaak zijn ‘burn-outers’ enorme doorzetters. Ze maken zichzelf verwijten over hun traagheid en slapte en bijten zich nog meer vast in de maatschappelijke normen en een hoog werkethos.

Het lijkt wel of iemand in een vicieuze cirkel terecht komt en steeds fanatieker wordt en alsmaar harder gaat werken om zichzelf niet te voelen, in plaats van tekens van vermoeidheid serieus te nemen. Uiteindelijk leidt dit tot een totale uitputting, niet alleen van de vitaliteit, maar ook van de lichamelijke weerstand en psychische spankracht.

Je kunt je wel voorstellen dat als jij zelf, of een collega in deze vicieuze cirkel terecht gekomen is, een klein voorval al grote gevolgen kan hebben.

Meningsverschillen kunnen snel leiden tot conflicten die escaleren. Je voelt je kwetsbaar en een negatieve emotie wordt snel geraakt. Je voelt je nog beroerder en ziet geen mogelijkheid om het tij te keren.

In mijn volgende blog zal ik je tips geven wat je kunt doen als je in de ze vicieuze cirkel beland bent. ‘Wat kun je eraan doen als je met een burn-out of conflict thuis zit?’ Heb jij ervaring? Tips? Wil je deze met ons delen? Het kan hieronder.

Met dank aan: Annejet Rumke – herstellen en voorkomen van burn-out

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

De Verzuimverminderaar – grip op verzuim

Leidinggevenden worstelen vaak met de vraag of het verzuim op hun afdeling nu bepaald wordt door het individu of dat er mogelijk andere oorzaken aan te wijzen zijn. Al eerder heb ik geschreven over de zienswijze dat verzuim een keuze is en daar mee een gedragscomponent. Toch blijft het voor leidinggevende een lastig onderdeel van hun taak om greep te krijgen op dat verzuim. Er zijn instrumenten die ondersteuning bieden:

Lees meer
Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken. Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Mogelijk maken het lezen van beschrijvingen van gedrag deze wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin