Home » Blog » verzuim » Organisatiestructuur en kwaliteit van leidinggeven

Organisatiestructuur en kwaliteit van leidinggeven

door | 1 jun, 2021 | verzuim

De organisatiestructuur van het werk speelt in positieve of negatieve zin een grote rol bij het al of niet gezond blijven van medewerkers.

Een chaotische en onduidelijke werkstructuur waarbij niet precies duidelijk is wat precies je taken en bevoegdheden zijn geeft veel onzekerheid.

Maar ook een starre structuur waar alles stipt volgens vaste regels moet en er geen ruimte is voor een meer individuele invulling, maakt het moeilijk zicht te krijgen op je eigen rol en verantwoordelijkheden.
In deze situatie ontstaat een gevoel van afhankelijkheid van bazen en regels en wordt de autonomie van medewerkers ondermijnd.

 

In beide gevallen is het moeilijk jezelf zinvol in het grote geheel in te passen, wat uiteindelijk leidt tot een passieve en onverschillige houding:

Het maakt niet uit wat ik doe, ik zie wel wat er komt’

Als je medewerkers vraagt wat zij het belangrijkst vinden om prettig te werken, geven zij aan dat steun en erkenning van leidinggevenden van primair belang is. Gezien en erkent worden en weten wat er van je verwacht wordt scoren hoog. Ook hier geldt de uitspraak van Ikea: ‘van aandacht wordt alles mooier’

Daarnaast wordt ook een goede sfeer op de afdeling als zeer belangrijk ervaren. Overzicht op de taakinhoud en het ervaren dat het werk als zinvol ervaren, verhoogt het werkplezier.
Leidinggevenden zouden zich moeten richten op het stimuleren van de inventiviteit en creativiteit van hun medewerkers. Dit is goed voor zowel de medewerkers als de organisatie.

ls er daarentegen een autoritaire verhouding met weinig overleg is en onredelijke eisen gesteld worden, terwijl feedback steeds kritiek en geen bemoediging inhoudt, vormt dit op de lange duur een stressfactor waar de meeste mensen niet tegen bestand zijn.

 Krijg jij voldoende steun van je leidinggevende?

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burn-out leiden.

Een burn-out is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. Hier benoem ik tips om zowel lichamelijk als psychisch stappen te zetten om eruit te komen.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin