Home » Blog » verzuim » Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

Tips om je beter te gaan voelen als je met een burn-out of conflict thuis zit

door | 27 aug, 2021 | verzuim

Burn-out is een stressziekte die vaak samenhangt met overbelasting op het werk, maar ook situaties in je privéleven kunnen tot burn-out leiden.

Een burn-out is een gevolg van een (langdurig) proces. Signalen van vermoeidheid en uitputting zijn verwaarloosd en (plotseling) gaat het niet meer. Zie ook mijn vorige blog.

Vanuit de wetgeving mag een zieke werknemer er op aangesproken worden dat
– hij zich adequaat verzorgt,
– zich open stelt voor begeleiding en zich, indien nodig,
– tijdig laat behandelen, opdat hij zo snel als mogelijk en verantwoord zijn werk weer kan hervatten.

Afhankelijk van de aard van de problematiek zal in eerste instantie de huisarts worden aangesproken (bij voornamelijk privé-problematiek) of de bedrijfsarts (bij werk gerelateerde

problematiek). Beide zijn ook in de positie om, in overleg, te adviseren over de noodzaak van doorverwijzing (naar eerstelijnspsycholoog, algemeen – of bedrijfsmaatschappelijk werk, psychiater of psychotherapeut).

Welke ingang of behandeling gekozen wordt staat ter keuze aan de verzuimende medewerker. Als de verzuimende medewerker echter een professioneel advies voor behandeling niet volgt, ook niet na een deskundigenoordeel, en zijn herstel en werkhervatting blokkeert kan hij hierop worden aangesproken.

De werknemer kan niet worden verplicht een specifieke, bijvoorbeeld een door de werkgever aangeboden, behandeling te volgen. Wel kan verlangd worden dat een alternatief wordt gezocht waarvan effectiviteit verwacht mag worden.

Aan te raden is om direct in het begin al een ervaren coach of therapeut te zoeken.

  1. De eerste taak van een coach is te helpen met het structureren van je dagelijkse leven, het maathouden en opladen, opdat je energiebalans zich kan herstellen.
  2. Om te voorkomen dat je in een groot leeg gat valt is het goed ook meteen aandacht te besteden aan zinvolle opbouwende bezigheden.
  3. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het rouwproces. Het onder ogen zien van de situatie, het ‘falen’ in het werk, het verlies van idealen, roept zeker nu het werk geen afleiding meer geeft, veel verdriet, pijn en woede op.
  4. Ook het aanspreken van een sociaal netwerk en voldoende steun van vrienden en familie is belangrijk om sociaal isolement te voorkomen en positieve ervaringen te bevorderen.

5. Richt je in de 1e fase vooral op het hier en nu.

6. Zorg voor een duidelijk dagritme. Blijf niet lang in je bed liggen, hier word je niet beter van. Houdt je normale dag-nacht ritme aan. Bewegen, zeker buiten is een van de beste manieren om je levenskrachten te herstellen.

7. Elke dag wandelen en je bewust te zijn van je omgeving en probeer te genieten van hetgeen je doet.

8. Probeer van kleine dingen te genieten. Zoek dagactiviteiten die je aandacht in het hier en nu vragen, dit voorkomt gepieker.

 

Zodra je lichamelijk weer wat op krachten gekomen bent, is het belangrijk aan de psychische kant aandacht te besteden. Het accent zal voor een ieder anders liggen maar onderwerpen kunnen zijn dat:
– Je aan jezelf hoge eisen stelt en je jezelf kritisch afkraakt
– Gewoontegepieker over je uiterlijk of je prestaties
– Geen nee durven zeggen uit angst voor afwijzing
– Angst om fouten te maken
– Leren opmerkingen niet altijd persoonlijk op te vatten
– Beseffen dat risico’s nemen bij het leven hoort
– Assertiever te worden; werkelijk ja en werkelijk nee te zeggen
– Duidelijk uitspreken wat je wilt
– Oefenen in positieve gedachten
– Oefenen in evenwicht tussen kunnen en willen
– Leren omgaan met teleurstelling
– Etc.

Wat ik veel tegenkom in het geval van een arbeidsconflict is dat een verhelderend gesprek met de werkgever, leidinggevende of collega, waar het conflict betrekking op heeft in de beginfase van het verzuim veel oplost. Professionele begeleiding hierbij kan relatief snel tot resultaat leiden.
De laatste gebeurtenis (de druppel) krijgt vaak alle aandacht,

maar dat verklaart het vollopen van de emmer nog niet.
Ook aan het vollopen van de emmer zal aandacht besteed moeten worden. Belangrijk is te onderzoeken welk deel bij het individu ligt en of er ook zaken op de werkplek zijn die hier debet aan zijn. In een overeenkomst kunnen “nieuwe” werkafspraken worden vastgelegd, wat borging voor de toekomst garandeert. Het zal je herstel zeker versnellen.

In de volgende blog zal ik aandacht besteden aan de rol en aandacht van de werkgever of collega’s op het bevorderen van het herstel. Mocht je ervaring of een goede tip hebben, hieronder kun je het met ons delen.

Met dank aan: Annejet Rumke – herstellen en voorkomen van burn-out

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken. Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Mogelijk maken het lezen van beschrijvingen van gedrag deze wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.

Lees meer

1 Reactie

  1. Patricia Stoot

    Dank voor het delen, Arineke, nuttige info en herkenbaar in mijn omgeving / praktijk. Onder andere ‘de emmer versus de druppel’: het causale verband vaststellen tussen een arbeidsconflict en verminderd presteren: de verschillende zienswijzen hierop tussen werkgever en -nemer.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin