Home » Blog » werkplezier » De ontmoeting

De ontmoeting

door | 27 jul, 2021 | werkplezier

Tijdens mijn bezoek aan Dubai enige jaren geleden kwam het belang van het begrip ontmoeting weer op mijn netvlies. In Dubai kom je veel gesluierde vrouwen tegen. Wat mij opviel was dat deze vrouwen op straat gewoon contact met je maken, ze kijken je aan en laten hun nieuwsgierigheid naar de ander net zo blijken als dat wij westerlingen op straat doen. Zij maakten contact met hun omgeving waardoor het gesluierd zijn eigenlijk geen weerstand opriep. In andere landen en ook in ons land zien wij vaak dat gesluierde vrouwen weg kijken en het contact uit de weg gaan en zich zo lijkt het voor ons, zich onderdanig gedragen.

Dit bracht mij weer op het begrip ‘ontmoeting’ wat ik in organisaties een belangrijk begrip en leidraad vind.
Onder ontmoeting kun je verstaan ‘het bevorderen van contacten tussen individuen en/of groepen gericht op kennismaking met door anderen gehanteerde normen of waarden of volgens Goffman: een afgebakende eenheid van gerichte interactie.

Zelf gebruik ik het begrip ontmoeting in de context dat in de interactie daadwerkelijk interesse is voor de zienswijze en het welbevinden van de ander. 

Vaak heb ik gezien dat collega’s met elkaar samenwerken zonder elkaar ooit daadwerkelijk ontmoet te hebben.
Mijn advies is om tijd in te ruimen om daadwerkelijk de ontmoeting met de ander aan te gaan. Dit telt ook voor leidinggevenden en directies. Nu in de vakantieperiode is daar misschien wel tijd voor in te ruimen.

Wees daadwerkelijk in elkaar geïnteresseerd, belangstellend naar wie de ander is en wat hem of haar beweegt. Mijn ervaring is dat hiermee het gevoel van veiligheid op de werkplek toeneemt. Je weet beter wat je aan elkaar hebt.
Ook legt oprechte interesse in de ander een basis om, indien nodig, lastige zaken in de samenwerking bespreekbaar te maken zonder de kans te lopen dat de ander zich aangevallen voelt. Ik ben benieuwd hoe jij tegen deze zienswijze aankijkt. Wil jij je reactie hieronder met ons delen?

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin