Home » Blog » werkplezier » Hoofdpijndossiers Weg Ermee!

Hoofdpijndossiers Weg Ermee!

door | 19 okt, 2021 | werkplezier

Herken jij dat?
• er te weinig werkplezier is
• voortslepende onderwerpen die onnodig veel energie vragen
• veel irritatie is
• niemand iets oplost
• jij slapeloze nachten hiervan hebt

Wil jij leren knelpunten daadwerkelijk op te lossen?
Dan is de het boek Hoofdpijndossiers Weg ermee iets voor jou!

Hoofdpijndossiers zijn lastige onderwerpen, lastige gevallen, voortslepende stagnaties in organisaties die niet echt opgelost worden. Verschillen van meningen zijn uitgegroeid tot een conflict waarbij negatieve emotie de boventoon is gaan voeren. Een organisatie verliest hierdoor veel energie en daadkracht, dat is jammer en onnodig. Verschillen van mening hoeven niet te escaleren of onder de tafel geschoven te worden. Ik leer je met mijn boek om op een effectieve manier met hoofdpijndossiers om te gaan en deze te voorkomen.

Zodra een van de medewerkers, een teamleider of staflid in een organisatie begint over een hoofdpijndossiers is de kans groot dat er meewarig gereageerd wordt vanuit de omgeving.
Opmerkingen in de trant van: “O, o, dat gaat wat worden,” of “O, o, o, dat gaat nooit lukken,” of “Hij weet niet waar hij aan begint.” Of “O, o, dat hij dat durft,” of een o van opluchting dat er eindelijk iemand is die het door heeft en er iets aan gaat doen. Deze reacties zijn voor mij de aanleiding om mijn methode de 4 O’s te noemen. De 4 O’s staan voor:
Op de plaats rust,
Ontmoeting,
Oplossing en
Opluchting.

Als deze stappen doorlopen zijn is het hoofdpijndossier opgelost. Ook zal je merken, dat als je een lastig onderwerp snel oppakt, dit geen hoofdpijndossier hoeft te worden. In de laatste hoofdstukken geef ik preventieve tips om hoofdpijndossiers te voorkomen.

Als je hebt besloten om het hoofdpijndossier daadwerkelijk op te pakken dan zal je zien dat
– de innovatiekracht toeneemt;
– er minder verzuimd wordt;
– de productiviteit toeneemt;
– dit kostenefficiënt/omzet verhogend werkt;
– er meer lef getoond wordt;
– het aanzien en vertrouwen van jou en je team toeneemt.
Maar bovenal, het werkplezier zal verhogen.

Met deze methode leer ik jou om op je eigen manier, met meer zelfvertrouwen en lef, de juiste dingen te doen op een manier die bij jou past.

Ik richt mij vooral op teamleiders. Teamleiders, of unithoofden, 1e medewerkers, coördinatoren of meewerkend voormannen vervullen een sleutelpositie in organisaties en worden door hun positie voor veel dilemma’s geplaatst. Zij hebben geen gemakkelijke positie en daarom wil ik juist hen ondersteunen. Zij zitten per definitie in een spagaatpositie tussen enerzijds de doelstellingen vanuit het management te moeten vertalen naar hun medewerkers, en anderzijds de zorgen van medewerkers (en klanten) terug te vertalen naar het management. Deze taken kunnen haaks op elkaar staan.
Een tweede motivatie om voor deze groep te kiezen is dat de teamleider een grote groep medewerkers aanstuurt en er daardoor veel medewerkers voor hun werkplezier afhankelijk zijn van de teamleider. Dit sluit aan bij mijn missie, om een bijdrage te leveren aan het werkplezier van zoveel mogelijk medewerkers. Werk moet leuk zijn!

Als voorbereiding voor dit boek heb ik diverse teamleiders geïnterviewd over de knelpunten, die zij in het uitvoeren van hun functie ervaren.
Ook mijn jarenlange ervaring in het HRM vak, waar ik veel teamleiders heb mogen begeleiden, liggen ten grondslag aan de ontwikkeling en het bewezen resultaat van de methodiek die ik in dit boek presenteer. De studies andragologie, bedrijfskunde en mediation hebben aan de theoretische verdieping bijgedragen om hoofdpijndossiers daadwerkelijk op te kunnen lossen en te voorkomen.

Het boek biedt ook praktische aanknopingspunten voor training, coaching en HR.

Je kunt dit boek nu bij mij bestellen voor €15,- incl. BTW en verzendkosten. Mail mij, arineke@elsenaarabc.nl of gebruik de bestelknop  Https://elsenaarabc.nl/mijn-boek/

 

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin