Home » Blog » werkplezier » Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

door | 16 nov, 2021 | arbeidskwesties, verzuim, werkplezier

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken.

Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Deze emoties hebben te maken met kwetsuren aan onze ik; we ervaren een discrepantie enerzijds tussen wat er is of wat er gebeurt en anderzijds wat we verwachten of zouden willen of waar we recht op menen te hebben.

Angst ontstaat als we het idee hebben weinig greep denken te hebben op datgene wat de dreiging veroorzaakt.

Afgewezen refereert aan verlies van zelfstandigheid, verlies van onafhankelijkheid. Op het moment dat jij je afgewezen voelt, stort jouw integriteit in elkaar. We voelen ons afgewezen, niet gezien, niet erkend, niet gewaardeerd. Je bent niet meer de zelfstandige, met eigenwaarde, met goede eigendunk, autonoom, onafhankelijk die je dacht dat je was.

Wantrouwen staat voor het gevoel dat je iets of iemand niet vertrouwt, je wordt achterdochtig, voelt argwaan en loopt rond met het idee dat er iets niet klopt.

Boosheid of woede ervaren we wanneer onze doelen worden gefrustreerd en menen een ander daarvoor aansprakelijk te kunnen stellen. Hierbij wordt aangenomen dat iemand met opzet ons schade berokkent en dit ook had kunnen nalaten.

Schaamte treedt op als voor andere blijkt dat we er niet in slagen volgens ons ideale ik te leven, we lopen gezichtsverlies op en voelen ons betrapt: waardeloos of onmachtig.

Degene die pest kan mogelijk gevoed worden door gevoelens van Jaloezie of afgunst:

Jaloezie ervaren we wanneer iets dat we beschouwen als ons persoonlijk bezit, recht of privilege ons dreigt afgenomen te worden door een derde (rivaal).

Afgunst gaat het om iets wat we juist niet hebben en de ander wel en wat we graag zouden willen hebben. Dit treedt op als er een discrepantie is tussen iemand anders succes en het eigen mislukken.

 

Als leidinggevende is het lastig een vinger achter pestgedrag te krijgen. Mogelijk maken bovenstaande beschrijvingen gedrag wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.
Mijn ervaring is dat voorbeeldgedrag als leidinggevende enorm helpt. Wees heel secuur met wat je wel of niet zegt en verdeel je aandacht gelijkmatig over al je medewerkers.
Ben je onzeker of er gepest wordt bij jou op de afdeling, maak het dan bespreekbaar. Dit kun je doen door bijvoorbeeld de cultuurwaarden aan de orde te stellen.

 

Hier komen dan naar alle waarschijnlijkheid onderwerpen aan de orde als veiligheid, presteren en samenwerking. Heb jij pesterijen meegemaakt en wil je met mij delen hoe of je dit opgelost hebt? Heel graag.

Als leidinggevende kan de moed je wel eens in de schoenen zakken.
In mijn blog van 21 september 2021 geef ik 4 tips om als leidinggevende positief te blijven.

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Je eigen waarheid kan je in de weg zitten

Je eigen waarheid kan je in de weg zitten

Mensen maken verhalen over elkaar en over zichzelf. Verhalen bieden samenhang en geven betekenis aan gebeurtenissen. Op deze manier ontstaan overtuigingen of ‘beliefsystems’.Op basis van deze waarnemingen maken mensen (onbewust) een eigen werkelijkheid die zij als ‘waar’ beleven.
 

Lees meer
Wat zijn emoties eigenlijk?

Wat zijn emoties eigenlijk?

Het gevoel kan dan gezien worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een emotie.
Emotionele reacties zijn voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin