Home » Blog » werkplezier » Salutogenese: het ontstaan/de oorsprong van gezondheid

Salutogenese: het ontstaan/de oorsprong van gezondheid

door | 9 feb, 2021 | werkplezier

Op het moment dat ik bij de Lievegoed Zorggroep kwam werken werd ik geconfronteerd met het begrip Salutogenese. De Salutogenese benadering richt zich op de gezondmakende factoren en de mogelijkheden van medewerker, team en organisatie.

Uitgaan van het gezonde of gezondmakende is een vertrekpunt dat nauw aansluit bij het antroposofisch mensbeeld. Essentieel in deze benadering is het coherentiegevoel dat mensen kunnen opbouwen: het vermogen om zodanig op een zinvolle wijze met belastende factoren om te gaan, dat men niet uit een innerlijk evenwicht wordt gebracht.

Iedereen heeft de mogelijkheid zelf zin te geven aan of een uitdaging te vinden passend bij de eigen persoonlijke situatie. Het is ieders verantwoordelijkheid om deze eigen zingeving of uitdaging steeds weer te zoeken.
Iedere (levens)fase vergt weer nieuwe keuzes van loslaten en/of verbinding aangaan met dat wat wordt herkend als passend, uitdagend, nodig voor het eigen evenwicht.
In werksituaties liggen de keuzes in de aard van het werk, de context en doel van het werk, de samenwerking met anderen, de organisatie, de cultuur, etc. Men kiest zijn eigen werkomgeving die een stimulans vormt voor de eigen weg om lichamelijke en geestelijke gezondheid (of de sense of coherence of Salutogenese) te bevorderen.

Aaron Antonowski, Israëlische socioloog (1923-1994) is de grondlegger van het begrip Salutogenese. Zijn belangrijkste conclusie was dat er een sterke verbinding is tussen lichaam en geest, waarbij het erom gaat dat iemand het gevoel heeft dat er een samenhang (Sense Of Coherence) in zichzelf en in het leven is. Hij geeft aan dat het bij coherentie om drie aspecten gaat:

1. Ervaren dat wat je meemaakt (innerlijk en uiterlijk) gestructureerd, voorspelbaar en verklaarbaar is:
ik begrijp wat er gebeurt
2. De eisen en inspanning die je moet leveren om met de situatie om te gaan, zijn de moeite waard:
ik zie de zin er van in
3. Je hebt de mogelijkheid om aan de eisen die de situatie oproept, te voldoen:
ik kan er invloed op uitoefenen

Deze drie uitgangspunten kunnen voor zowel leidinggevenden als medewerkers een leidraad vormen in de dagelijkse praktijk. Voldoet mijn handelen en het handelen van de ander aan deze drie uitgangspunten? Nee, dan weet je welke stap je kunt gaan zetten om je werkplezier te verhogen.

werk moet leuk zijn

 

Tweewekelijks blog ik over conflict­oplossingen, arbeids­kwesties, mediation en het verminderen van verzuim.

drs. Arineke B.C. Elsenaar

Gerelateerde artikelen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Pesterijen op de werkvloer en negatieve gevoelens herkennen

Helaas komen pesterijen zeer regelmatig voor in organisaties. Dit kan variëren van negeren, roddelen, tot daadwerkelijk door diverse acties door het werk en het leven van een collega onmogelijk te maken. Bij de gepeste roept dit (negatieve) gevoelens van angst, afgewezen, wantrouwen, boosheid of schaamte op.
Mogelijk maken het lezen van beschrijvingen van gedrag deze wat begrijpelijker en of sneller herkenbaar.

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin